Vi är eleverna i åk 5 på Högåsskolan. Tillsammans med våran NO-lärare Sofie ska vi visa vad vi gör på våra NO-lektioner. Vi kommer att använda bloggen som ett dokumentationsverktyg dels så att andra personer kan se vad vi jobbar med men även för oss själva så att man kan gå tillbaka och se vad vi gjorde och ifall man har missat någon lektion.
Vi kommer att arbeta med tre stora områden, kroppen (biologi), Rörelse och konstruktion (fysik) och kemiförsök (kemi)
Dokumentation kommer att ske genom att vi publicerar våra egna bilder från lektionsögonblick, ev ljudinspelningar, texter kopplade till det vi jobbar med.